Jaar: 2016

24 december 2016
/ Vierde kwartaal 2016

Fijne Kerst en een sprankelend, gezond en veilig 2017!

23 oktober 2016
/ Derde kwartaal 2016

Gemeentebelang Deventer heeft jarenlang in de oppositie veel stampij gemaakt over de financiƫn van de gemeente. Het stadskantoor was hiervoor het favoriete item. Nadat jarenlang is gesuggereerd dat het veel duurder zou worden dan begroot bleek onlangs precies het tegenovergestelde. En het bleef oorverdovend stil. Het ironische is de wethouder van Gemeentebelang verantwoordelijk is voor filmtheater de Viking. En uitgerekend voor dit project moet er nu al wel geld bij! Dus het befaamde...

21 oktober 2016
/ Derde kwartaal 2016

Schriftelijke vragen in kader van art. 46 RvO

Dd.21-10-2016

Situatie woonwagenplaatsen.

Geacht College,

Wij hebben vernomen dat het College voor de Rechten van de Mens heeft uitgesproken dat de gemeente Deventer de woonwagenbewoners discrimineert.

Onze fractie bereiken geluiden dat meerder mensen op zoek zijn naar een standplaats voor hun woonwagen en dat zij worden geweigerd.

Dat leidt tot de volgende vragen:

Wat is het huidige beleid in het kad...
29 juni 2016
/ Tweede kwartaal 2016

28 juni 2016

Geachte mevrouw De Jager, geachte mevrouw Schmidt,

In uw e-mail van 2 juni heeft u ons college schriftelijke vragen ex art 46 RvO gesteld over beveiliging gemeente mail. Ons antwoord is als volgt.

Vraag 1 Is uw college bekend met de gehouden steekproef, zo ja wat is daarop uw reactie?

Antwoord De cybercrime gericht op overheden en gemeenten stijgt in rap tempo. Mede daarom heeft DOWR-I (samenwerking gemeenten ...