Jaar: 2017

25 juli 2017
/ Tweede kwartaal 2017

Lees meer over de schriftelijke vragen en beantwoording schriftelijke vragen over onder andere werkzaamheden stationsgebied en afvalcontainers & privacy

Lees meer>>

...
14 juli 2017
/ Derde kwartaal 2017

Bestuurscrisis in Deventer:

Het college mag met steun van een meerderheid van de gemeenteraad doorgaan met besturen. Hier zitten wel strikte voorwaarden aan vast, zoals de raad veel meer informeren en geen politieke onderwerpen meer behandelen. Wij waren hier op tegen en wilden dat het college gehoor gaf aan de heel duidelijke oproep een week eerder; allemaal opstappen. De situatie die nu is ontstaan kent een grote verliezer, dat is namelijk de gemeente Deventer en haar inwoners. De wi...

15 februari 2017
/ Eerste kwartaal 2017

Schriftelijke vragen in het kader van art.46 RvO

Geacht college,

Naar aanleiding van de brandbrief richting de gemeenteraad over de problemen die de Ulebelt ondervindt na jarenlange bezuinigingen heeft onze fractie een belangrijke vraag:

Zijn er nog meer maatschappelijke organisaties die door jarenlange bezuinigingen vanwege de crisis in Deventer in de problemen zijn gekomen, dan wel in de problemen dreigen te komen?

Is u dat bekend en zo ja, wilt u ons daar zo spo...

10 januari 2017
/ Eerste kwartaal 2017

In memoriam Ton Streppel

Op maandag 9 januari 2017 kreeg het bestuur van Deventer Belang de trieste mededeling dat het bestuurslid Ton Streppel op zaterdag 7 januariĀ  is overleden.

Ton maakte sinds 2013 deel uit van DB en werd eind 2013 als bestuurslid gekozen. Hij zou de penningmeester vervangen maar door zijn ziekte is hij er nooit echt aan toegekomen.

Het bestuur, de fractie en de leden van Deventer Belang zullen zijn inzet niet vergeten en wensen zijn kinderen en kle...