Archief

15 februari 2017
/ Eerste kwartaal 2017
Bezuinigingen maatschappelijke organisaties

Schriftelijke vragen in het kader van art.46 RvO

Geacht college,

Naar aanleiding van de brandbrief richting de gemeenteraad over de problemen die de Ulebelt ondervindt na jarenlange bezuinigingen heeft onze fractie een belangrijke vraag:

Zijn er nog meer maatschappelijke organisaties die door jarenlange bezuinigingen vanwege de crisis in Deventer in de problemen zijn gekomen, dan wel in de problemen dreigen te komen?

Is u dat bekend en zo ja, wilt u ons daar zo spoedig mogelijk van in kennis stellen, opdat wij bij de voorbereiding op de komende Voorjaarsnota de belangen kunnen afwegen?

Met vriendelijke groet,

Bram Emens, Margriet de Jager

Fractie Deventer Belang