Archief

14 juni 2018
/ Tweede kwartaal 2018
Brief aan de formateur

30 april, brief aan de formateur.

Deventer Belang was 26 april behoorlijk teleurgesteld dat de formateur niet vooraf aan zijn presentatie aangaande de formatie de sheets met resultaten en onderwerpen had gedeeld met alle partijen.

Zonder de inhoudelijke informatie te kunnen bestuderen en daarover te overleggen met onze eigen fractie vonden wij het gesprek aangaan op de donderdagavond dan ook niet zinvol.

Wij hebben op 30 april dat ingelaste fractie overleg wel gevoerd en een goede inhoudelijke discussie gehad. Die is daarna samengevat in een brief die wij aansluitend naar de formateur hebben verzonden.

Deze brief is gewoon openbaar en hier ook voor u om te lezen.

 

Aan de formateur, de heer Henk Gossink                                                                   Averlo  30 april 2018

 

De fractie van Deventer Belang heeft tijdens een extra overleg op maandagavond 30 april de sheets doorgenomen die ons donderdagavond 26 april zijn getoond. Op de sheets waren inhoudelijke thema’s die zijn besproken binnen de coalitie besprekingen van de afgelopen weken.

Zoals donderdag al aangeven vonden wij het bijzonder jammer dat deze info niet eerder met ons was gedeeld. Juist om ons een goed inzicht te geven in de thema’s om zodoende echt tot inhoudelijke vragen te kunnen komen. Ook omdat wij veel waarde hechten aan inhoudelijke zorgvuldigheid zijn wij bij het fractie overleg van de afgelopen avond dieper ingegaan op het overzicht en hebben wij de thema’s daarna getoetst aan onze speerpunten en het actuele verkiezingsprogramma.

  • Verheugd waren wij bij het doornemen van de sheets dat het nieuwe economisch beleid als stevig wordt benoemd. Een zeer noodzakelijke ambitie is ook onze mening.
  • Wij zouden graag, als geheel, het thema sport willen toevoegen en de daaraan gekoppelde noodzakelijke investeringen in de fysieke omgeving.
  • Actief beleid is nodig om de impact van de omgevingsvisie voor de gemeente Deventer in te voeren en naar de burger te vertalen en die daarin mee te nemen.
  • Een must voor Deventer is een goede visie op de verkeerstromen en de circulatie langs en door de gehele stad. Dat zou moeten worden uitgewerkt in een verkeerscirculatieplan 2030, te maken met omwonenden, voor alle in het verkeer deelnemende partijen.
  • Het punt afval en diftar (en de koppeling zwerfafval) is voor ons erg belangrijk. Wij opteren voor lagere lasten en ruimere hoeveelheden kilo’s ‘gratis’ te storten.
  • De bezuinigingen, voortgekomen uit een kwestie van kiezen, op de buurtclubs, buurthuizen en speeltuinen herzien. Deze plekken dragen bij aan een wezenlijke sociale bijdrage van en voor de burger aan de wijk op het gebied van saamhorigheid en participatie.
  • Wij vinden het punt veiligheid onderbelicht. Dat zou breder naar voren moeten komen in de thema’s en mogelijk in combinatie met een grotere inzet van team toezicht.

Wij hopen met deze selectie van onze speerpunten een wezenlijke bijdrage te hebben kunnen leveren aan de thema’s zoals die aan ons zijn voorgelegd en die het verschil moeten maken in de komende periode.

Namens de fractie van Deventer Belang,

Bert Kleine Schaars, fractievoorzitter.