Archieven

22 januari 2015
/ Eerste kwartaal 2015
Brief d.d. 22-01-2015 betreft vorming van een locale politieke partij

Geachte heer Holtland,

Wij hebben in een eerder stadium al een paar keer aangegeven, dat onze lokale partij, Deventer Belang, voor de Deventer bevolking geen meerwaarde ziet in een lokale provinciale partij.

Naar onze overtuiging dient een lokale partij datgene te zijn, wat zij in haar vaandel heeft staan, namelijk een lokale partij, die lokale politiek bedrijft. Het woord lokaal spreekt daarbij voor zich: binnen de gemeente en gericht op de gemeente en haar inwoners, zo dicht mogelijk bij die bewoners, ten behoeve van hun directe belangen, naast hen, voor hen en met hen.

De taak van de provincie is een andere en staat daardoor per definitie verder af van de individuele, lokale burger. De provincie staat tussen het rijk en de gemeente in, neemt vaak de rol van coördinator of regisseur op zich en heeft als hoofdtaken het omgevingsbeleid, het milieu, de ruimtelijke ordening en het landelijk gebied en daarnaast heeft de provincie een wettelijke taak op het gebied van de jeugdzorg.

In de beleving van de meeste burgers is de provincie “ver weg” en is de interesse in haar politieke rol over het algemeen gering en alhoewel haar beleid uiteraard wel degelijk impact heeft op hun bestaan, speelt dat geen rol van belang in hun beleving. Uiteindelijk vertaalt het zich in zaken, die via de eigen gemeente tot hen komen.

Wij zien niet in dat een lokale provinciale partij iets wezenlijks kan toevoegen aan de bestaande situatie. Daarbij geloven we ook niet dat zo’n partij er wel in zal slagen om interesse te wekken bij de lokale bewoners en zonder interesse geen betrokkenheid en zonder betrokkenheid geen bijdrage aan hun inwoner zijn. En het is nu juist die bijdrage, die centraal zou moeten staan.

Daarom zal Deventer Belang niet deelnemen aan de oprichting van lokaal Overijssel of een andere partij met dezelfde intenties en niet deelnemen aan een vertegenwoordiging op provinciaal niveau. Uit onze stellingname volgt uiteraard ook, dat geen enkel lid van onze partij lid of kandidaat lid kan zijn van uw partij.

Wij zouden het op prijs stellen, indien u dit, daar waar opportuun, ook naar buiten toe zou willen uitdragen.

Namens Deventer Belang,

met vriendelijke groeten,

M. (Rex) Mulder – voorzitter