Archieven

25 december 2015
/ Vierde kwartaal 2015
Eindejaarsbericht Deventer Belang 2015: 'Belangrijkheidjes'

2015 was het jaar met een college, dat het anders ging doen, open en transparant en vooral samen.

Een solide financieel beleid en vingers aan de knop. De vraag is alleen welke knoppen, want wij zien er niets (goeds) van en Deventer vermoeden wij ook niet.
Eigenlijk best kleurloos dit college, je ziet of hoort sommigen niet, je hoort wel dat het hier en daar niet zo goed gaat, en men ontevreden is over het gevoerde beleid. De kanteling is geweest en Deventer moest onnodig veel herbeoordelingskosten maken, (tonnen Euro’s) omdat een partner bij het uitvoeren zijn eigen regels ging maken (Carinova). Dramatisch voor sommige cliĆ«nten, die niet meer gebruik konden maken van de bezwaar regeling. Maar het reservepotje voor de zorg van 4.2 miljoen is inmiddels 2 miljoen leger. Ook omdat het in de transitie Jeugd in regionaal verband niet zo soepel ging.
En dan zou je denken dat Gemeentebelang, als zelfbenoemde financiƫle waakhond dit zou benoemen. Maar nee, de begroting waar zij voorheen standaard alle jaren tegenstemden omdat het toch niet goed ging en de verkeerde keuzes werden gemaakt, is plots een gedegen financieel geheel. Eigenlijk zeggen zij dat sinds zij deel uitmaken van het college.
Ook in Deventer speelde de vluchtelingenproblematiek, nadat we een goed debat in de gemeenteraad hadden gevoerd half september, waarbij het college aangaf voldoende te doen met een AZC en extra opvang, waren wij oprecht verbijsterd toen wij werden overvallen met een mededeling in een besloten fractievoorzittersbijeenkomst dat eind december een noodopvang geopend zou worden voor 250 asielzoekers.

Deventer Belang is niet tegen opvang van vluchtelingen, maar wenst een openbaar debat over locaties, inburgering, integratie etc nu en in de toekomst. Dat is broodnodig voor het draagvlak. Je neemt niet zo’n belangrijk besluit met een overvaltactiek op raad en inwoners, daar ben je open en transaparant over, dat eist het college ook van zichzelf en van de raad.

Opvangen van vluchtelingen is een taak voor elke gemeente, waar Deventer al jarenlang haar steentje aan bijdraagt. Misschien moeten dan toch alle Overijsselse gemeentes eens aangeven hoeveel per gemeente zij aan opvang willen bijdragen. Want let op: integratie van uiteindelijk mogelijke nieuwe Nederlanders is niet gebaat bij het samendouwen van vluchtelingen in een grote opvang. En de wijze waarop dit gehele proces is gegaan en een besluit werd genomen door het college zonder het afgesproken overleg vooraf met de raad en omwonenden doet vermoeden dat er of ego’s gestreeld moesten worden, “kijk ons een goed zijn”, of erger is er een overeenkomst gemaakt waarvan wij het precieze niet mogen weten? dat het gaat om partijen die er beter van worden. Misschien zeg ik, maar zou het niet eerst om de open overlegvorm en de dialoog met raad en inwoners moeten gaan? Dat is toch datgene waar vooral D66 maar zeker ook Gemeentebelang zich zo graag over uitspreken als het over andere partijen gaat?
De boventoon in 2015 voerde daarnaast toch wel de duurzaamheidsdiscussie, er is zelfs een hele Duurzaamheidsarena ingericht, waarbij men toch niet kon vermoeden dat uiteindelijk in Steenbrugge een ander besluit werd genomen dan dat het college en enkele partijen voor ogen stond.

Onverwachte samenwerking tussen enkele oppositiepartijen, waaronder GroenLinks en Deventer Belang en de coalitiepartij PvdA leverde een besluit op om uiteindelijk 230 woningen te verduurzamen, in plaats van 130 gasloze huurwoningen. Winst voor de toekomstige huurders in Deventer, dat is pas van belang!
Ook werkte Deventer Belang mee aan het besluit om niet te slopen bij de oude panden van het Pothoofd, samen met coalitiepartij PvdA werd een initiatiefvoorstel ingediend om de samenhang der dingen te bezien en veel kleinschaliger te slopen: geen onomkeerbare dingen doen.
En dan is er nog het Diftarverhaal, waarbij eindelijk Gemeentebelang wakker werd,

een amendement om de tarieven met 10% te verlagen, ingediend door Deventer Sociaal en Deventer Belang werd zomaar gesteund door D66 en Gemeentebelang zie daar:

GB eiste het op alsof ze het zelf hadden bedacht! Echt prima die samenwerking van de coalitie met de oppositie.
Ik ben nu al benieuwd naar 2016, kan niet wachten!
Fijne Kerst, en een gezond en sprankelend 2016.
Fractie van Deventer Belang

Margriet de Jager en Bram Emens

En de Raadsopvolgers: Bert Kleine Schaars

Christian Kamphuis en Roy Haaxman