Archieven

5 november 2015
/ Derde kwartaal 2015
Gasloze sociale huurwoningen in Steenbrugge werken averechts

In 2016 moet de langverwachte realisatie van Steenbrugge van start gaan; de meest duurzame wijk van Deventer. De praktische uitvoering van de duurzaamheidsdoelstellingen is echter zo, dat het op sommige vlakken averechts gaat werken.
In Steenbrugge komt er geen enkele huis met een gasaansluiting. Alle huizen worden compleet all-electric (met o.a. zonnepanelen). Dit zijn op papier zeer energiezuinige huizen. Hier hangt echter wel een prijskaartje aan. De 130 sociale huurwoningen die woningstichting Iedereen1 wil gaan bouwen vallen 2,6 miljoen euro duurder uit dan gepland. Dit geld kan Iedereen1 dan niet gebruiken om bestaande woningen beter te isoleren (wat meer besparing zou opleveren dan de 130 gas-loze woningen). Ook worden de huren hierdoor duurder op Steenbrugge. Het wordt nog dubieuzer als je bedenkt dat Rijkswaterstaat heeft aangetoond dat huizen die een combinatie hebben van zonnepanelen en een kleine CV (dus wel gas) nog minder vervuilen dan huizen die helemaal all-electric zijn. Helaas blijft het tot op heden de planning dat Steenbrugge gasloos blijft, ondanks dat deze kennis is gedeeld met de gemeente en de verantwoordelijk projectontwikkelaar. Hoe denkt het college op deze manier ooit de over ambitieuze doelstelling voor een energieneutraal Deventer in 2030 te realiseren?.

Iedereen1 staat voor een vervelende keuze. Als ze wel all-electric gaan bouwen heeft dat bovengenoemde nadelen. Mocht Iedereen besluiten geen of slechts een gedeelte van de sociale huurwoningen te bouwen, dan blijft het aanbod nog kariger dan dat nu al de verwachting is.

De oplossing lijkt simpel; gewoon 130 sociale huurwoningen met zonnepanelen en toch een kleine CV. Waarom gebeurt dit dan niet?

Christian Kamphuis

Raadsopvolger Deventer Belang