Archieven

30 maart 2016
/ Eerste kwartaal 2016
Motie 23 maart 2016 Proef gratis parkeren

MOTIE
Ingediend door : Margriet de Jager
Onderwerp : Proef gratis parkeren

De raad heeft gesproken over het volgende:

Al enige tijd ziet de Deventer binnenstad de bezoekersaantallen teruglopen. Dat heeft diverse oorzaken, verschuiving van winkelen naar online- inkopen en het sluiten van grote ketens zoals Dolcis, Schoenenreus en onlangs VenD.
Ook de kleinere ondernemers hebben het moeilijk.
Op 18 april komt een grote groep die rechtstreeks met de binnenstad te maken heeft bij elkaar, MKB, VCOD, pandeigenaren etc.

Om de binnenstad weer tot een boeiende beleefstad te maken zijn meerdere interventies tegelijkertijd nodig, dat verdient ook vanuit de gemeente een belangrijke stap in de goede richting. Elders zijn proeven gaande met gratis parkeren en die zijn succesvol. De raad roept het college op om ook in Deventer een proef zoals in Harderwijk is toegepast te gaan uitvoeren

De raad vindt het volgende:

• Daartoe onderzoekt het college hoe en op welke wijze er in de binnenstad gratis parkeerplekken worden aangewezen.
• In Harderwijk zijn 150 gratis parkeerplekken aangewezen. Voor Deventer is te overwegen om bijvoorbeeld de Wilhelminabruggarage , nu omgedoopt tot Brinkgarage, de eerste 2 uur gratis parkeren in te voeren als proef. De proef duurt een jaar en wordt geëvalueerd.
• Dit gratis parkeeronderdeel is 1 van de stappen om te komen tot een levendiger binnenstad, een eerste aanzet.
• Daarnaast zijn er nog meer mogelijkheden, waarvoor de partners in de stad aan zet zijn. Daarover is op 18 april een grote Binnenstadsbijeenkomst.

De raad roept het college van burgemeester en wethouders op:

• De mogelijkheden van een proef te onderzoeken en onder meer de ervaringen vanuit Harderwijk te gebruiken;
• Een voorstel voor een proef uit te werken en uiterlijk 1 juni 2016 aan te bieden aan de raad.
Margriet de Jager, Deventer Belang