Archieven

24 februari 2016
/ Eerste kwartaal 2016
Motie naar aanleiding van Initiatiefvoorstel van GroenLinks

Vanavond 24 februari 2016 dient de fractie van Deventer Belang onderstaande motie in, dit omdat er naar ons idee na jaren van discussiëren en een zoektocht naar energiezuinige woningen op Steenbrugge betaalbare sociale huurwoningen moeten worden gebouwd. Daar is vraag naar, en er ligt ook een opgave voor het Woonbedrijf Ieder1 om de rest van haar woningvoorraad te verduurzamen. Dat scheelt de huurder in de portemonnee en dat vinden wij voor Deventer belangrijk. Dat is de zaak waar het omdraait, energieneutraal is een mooie opgave, maar het moet wel uitvoerbaar en betaalbaar zijn en blijven. Er is een afgeleide discussie ontstaan over gasloos of niet gasloos, dat staat niet in het vastgestelde bestemmingsplan , daarin vermeld de bijlage dat er gezocht wordt naar systemen, waarbij Steenbrugge gasloos kàn.
Die zoektocht is nog niet beëindigd, partijen moeten opnieuw om tafel, waarbij het college de plicht heeft om te bewaken dat het de goede kant op gaat, bouwen op Steenbrugge van woningen energieneutraal en betaalbare sociale huur voor de Deventenaar, dat is de strekking van onze motie:

Motie Motie naar aanleiding van Initiatiefvoorstel van GroenLinks (dd. 24-02-2015)

De raad in vergadering bijeen,

Overwegende dat:

Naar aanleiding van het initiatiefvoorstel van GroenLinks, wordt een eerder amendement op het besluit van de Raad om 130 woningen toch van gas te voorzien, teruggedraaid.

In het bestemmingsplan(bijlage1)is aangegeven dat er in Steenbrugge bij de bouw van woningen aandacht moet zijn voor een optimale gebouwisolatie en besparingen op het gebied van elektra, waarbij rekening mag worden gehouden met (collectieve) toepassing van duurzame energie.

Aldus het bestemmingsplan van enkele jaren geleden, een zoektocht naar een duurzaam energiesysteem, die nog steeds gaande is.

Wat is nu de zaak waar het om draait?

De raad hecht aan betaalbare sociale huurwoningen, de verhuurder Ieder1 heeft aangegeven dat het een lastige zaak wordt, enerzijds omdat het nog een opgave is om een oplossing te zoeken voor betaalbare energieneutrale huurwoningen, anderzijds omdat het een zoektocht is naar een systeem, waarbij het voor sociale huurders betaalbaar is. Bovendien wil het Woonbedrijf ook zoveel mogelijk bestaande woonvoorraad verduurzamen ( woningen isoleren). Dat betekent lagere woonlasten voor de huurder.

De gemeenteraad bijeen,

Verzoekt aan het  college om te bewaken

  • Dat er betaalbare sociale huurwoningen worden gebouwd in de wijk Steenbrugge
  • Dat Partijen die in Steenbrugge gaan bouwen om tafel gaan om te bewerkstelligen dat er een betaalbaar en duurzaam energiesysteem wordt gerealiseerd binnen afzienbare termijn, gemeente heeft bij dit overleg een faciliterende rol.
  • Dat de bestaande woningvoorraad ook door de verhuurder Ieder1 wordt opgeknapt, zoals in het voorstel van het Woonbedrijf is opgenomen;
  • De raad op hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen rondom Steenbrugge

En gaat over tot de orde van de dag,

 

Fractie Deventer Belang

Margriet de Jager