Archieven

22 april 2015
/ Tweede kwartaal 2015
Motie

De fractie van Deventer Belang heeft woensdagavond 18 februari een motie ingediend om de winst die de gemeente Deventer maakt op een lening aan het initiatief SallandGlas aan deelnemers  van het initiatief terug te betalen in de vorm van een leefbaarheidstoeslag. De lening van de gemeente aan SallandGlas wordt namelijk gebruikt om glasvezel aan te leggen in het buitengebied van Deventer. De gemeente Deventer maakt ruim 1,6 miljoen euro winst op deze lening.  De gemeente leent SallandGlas 2,3 miljoen. Door de leefbaarheidstoeslag  komt er mogelijk meer draagvlak om de glasvezelkabel daadwerkelijk aan te laten leggen.Deze leefbaarheidstoeslag kan dus worden betaald uit de winst die op de lening door de gemeente wordt gemaakt.

Door de invoering van de leefbaarheidstoeslag wordt een deel van de investering teruggegeven aan het buitengebied, waardoor de drempel om deel te nemen aan het aanleggen van deze glasvezelkabel voor alle bewoners van het buitengebied verder wordt verlaagd. Afhankelijk van het aantal deelnemers kan deze leefbaarheidstoeslag rond de  500 euro bedragen. Het aanleggen van deze glasvezelverbinding kost per deelnemer 3.500 euro. De motie is ingetrokken, de wethouder snapt het signaal, er moet meer draagvlak komen voor glasvezel in het buitengebied, het is nu of nooit!