Archieven

24 december 2015
/ Vierde kwartaal 2015
Onkruidoverlast

Nadat het hele jaar inwoners van Deventer al klagen over onkruidoverlast, is de stichting Bedrijvenparkmanagement Deventer het nu ook zat. Het onkruidprobleem is dit jaar ontstaan omdat de gemeente heeft besloten niet langer te bestrijden met glysofaat, beter bekend als ‘round up’. We praten concreet over bestrijding op de verharding, dus straten en trottoirs. Dit ver vooruitlopend op eventuele nationale of Europese beperkingen en ook nog eens vooruitlopend op de eigen plannen. Er lag al een plan om in één wijk een jaar geen glysofaat meer te gebruiken en dit te evalueren. Tot de verbijstering van Deventer Belang besloot de raad plotseling om per 2015 in geheel Deventer te stoppen met het gebruik van glysofaat, zonder rekening te houden met de praktische en financiële gevolgen. Het resultaat kennen we.

Waarom eigenlijk de ophef over het gebruik van glysofaat? Al jarenlang word er onderzoek gedaan naar de gevolgen van het gebruik van dit middel. Recentelijk werd er door tegenstanders veel gezwaaid met een rapport van de International Agency for Research on Cancer (IARC). Hierin staat dat glysofaat kankerverwekkend is. De Europese voedsel en warenautoriteit (EFSA) publiceerde kort hierna een rapport waaruit bleek dat glysofaathoudende gewasbeschermers niet kankerverwekkend zijn. Beide rapporten kloppen. Het verschil is dat het IARC alleen heeft gekeken of glysofaat überhaupt kankerverwekkend kan zijn en de EFSA heeft gekeken of het bij de huidige aangetroffen concentraties (praktijkgebruik) ook kankerverwekkend is. Ter beeldvorming; de zoetstoef in Cola Light is ook kankerverwekkend als je je hele leven meer dan vier liter Cola Light per dag drinkt. Dit gaat ook op voor glysofaat. Duits onderzoek door Medizinisches Labor Bremen heeft uitgewezen dat de aangetroffen concentraties glysofaat 3500 maal lager zijn dan de grens die het wereldvoedselagentschap als schadelijke grenswaarde hanteert.

Nationaal en Europees komt een totaalverbod op glysofaat mede door bovenstaande niet van de grond. Deventer zou er wijs aan doen van de hysterische anti- ‘round up trein’ af te springen en haar beleid op de wetenschappelijke feiten te baseren. Ga glysofaat gewoon weer gebruiken en ga in één wijk experimenteren met alternatieven zoals ooit is afgesproken. Ook DB is zeker niet tegen het zoeken naar natuurlijke alternatieven, mits dit effectief en efficiënt is.
Glysofaat is de meest rationele een eenvoudige oplossing voor ons onkruidprobleem. Als de gemeente wil blijven vasthouden aan het niet gebruiken van glysofaat zijn er twee andere opties. De eerste is het laten zoals het nu is, wat niet acceptabel is. De tweede optie is om het budget te verhogen zodat de gemeente vaker per jaar het onkruid te lijf kan gaan. Maar waar moet dit geld vandaan komen? Ten koste van wat moet dit gaan? De VVD en CDA waarschuwen in Den Haag ook voor de stijgende kosten waar gemeentes mee geconfronteerd gaan worden bij een verbod. Deventer is het levende bewijs hiervan.

Namens de fractie van Deventer Belang

Christian Kamphuis

Als je eens wilt nalezen of bovenstaande beweringen kloppen kun je kijken op de sites van het IARC, EFSA, College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, en het RIVM. Ook de Rijksuniversiteit Wageningen heeft veel relevante publicaties over dit onderwerp op haar site staan.