Archieven

29 juni 2016
/ Tweede kwartaal 2016
Schriftelijke vragen beveiliging gemeente mail

28 juni 2016

Geachte mevrouw De Jager, geachte mevrouw Schmidt,

In uw e-mail van 2 juni heeft u ons college schriftelijke vragen ex art 46 RvO gesteld over beveiliging gemeente mail. Ons antwoord is als volgt.

Vraag 1
Is uw college bekend met de gehouden steekproef, zo ja wat is daarop uw reactie?

Antwoord
De cybercrime gericht op overheden en gemeenten stijgt in rap tempo. Mede daarom heeft DOWR-I (samenwerking gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte) in februari een speciale functionaris aangesteld belast met informatieveiligheid en privacy.

Vorige week berichte Binnenlands Bestuur over de veiligheid van e-mail van gemeenten. Daarbij is geconstateerd dat de gemeenten Deventer en Raalte, net als vrijwel alle Nederlandse gemeenten, niet alle protocollen gebruiken die Binnenlands Bestuur heeft getoetst. Dat roept de vraag op of onze e-mail wel goed beveiligd is. Dat is een terechte vraag, maar vergelijkbaar met de vraag of u kunt garanderen dat er niet in uw huis wordt ingebroken. Garanderen kan niet, maar continue verbeteren en aanpassen om de steeds veranderende aanvallen de kop te kunnen bieden wel. Dat is wat wij doen. Daarnaast is veiligheid een combinatie van techniek en gedrag. Spam en phishing vanaf andere adressen en goed lijkende adressen blijven gewoon bestaan, ook na implementatie van de standaarden….. Klik hier om de pdf met het volledige antwoord te lezen.