Archieven

21 oktober 2016
/ Derde kwartaal 2016
Schriftelijke vragen situatie woonwagenplaatsen

Schriftelijke vragen in kader van art. 46 RvO

Dd.21-10-2016

Situatie woonwagenplaatsen.

Geacht College,

Wij hebben vernomen dat het College voor de Rechten van de Mens heeft uitgesproken dat de gemeente Deventer de woonwagenbewoners discrimineert.

Onze fractie bereiken geluiden dat meerder mensen op zoek zijn naar een standplaats voor hun woonwagen en dat zij worden geweigerd.

Dat leidt tot de volgende vragen:

  1. Wat is het huidige beleid in het kader van standplaatsen op woonwagenlocaties? Heeft u de behoefte aan standplaatsen in beeld en hoe gaat dat in zijn werk? Wat betekent de aanwijzing van het CRM om een en ander wel te regelen, op welke termijn gaat u dat doen en legt u uw bevindingen voor aan de gemeenteraad?
  2. Wie voert voor de gemeente tot nu toe het beleid uit en hoe is dat verder geregeld? Heeft uw college daar verder zicht op en bemoeienis mee? Graag uitgebreid beargumenteren.
  3. Kunt u aangeven welke standplaatsen momenteel leeg staan en waarom worden deze nu niet bewoond door de mensen die een plek willen? Hoe gaat een en ander in zijn werk?

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Bram Emens,

Margriet de Jager

 

Deventer Belang